@article{179469,
   key      = "46751",
   title     = "{Stabat Mater a 3 Voci}",
   note     = "A c. 3v della partit.: "L. D. O. M. et S. S. V. M. et
            Omnibus Sanctis". La sequenza è a versetti alterni.",
}