000042073 001__ 42073
000042073 005__ 20190327221612.0
000042073 031__ $$a!I1 7!C !K3# !MC/ 9WW / #W /* 10 / W. H / #W RW; // 10WW / W. H / 9 7 /* 8 6 / 7W /* RW; //  !I2 7!C !K3# !MC 7H 8Q 9 / #Q. 10E H / 9*Q. 8E 7Q 10 / 7H 6Q RE E / 7H 8Q 9 / 8Q. E 10Q Q /
000042073 037__ $$a116849
000042073 031__ $$cDe profundis, ΓΈ LaFiant aures, C La
000042073 040__ $$afuol$$bita$$cfuol$$erism/sidm
000042073 047__ $$bPartit.: T I, T II, B4 parti: T I, T II, B, bordone: B
000042073 047__ $$aSalmo 129
000042073 048__ $$a3V (TTB), coro 3V (TTB)
000042073 088__ $$a116849
000042073 088__ $$6116847
000042073 130__ $$rLa
000042073 210__ $$aDe profundis
000042073 245__ $$a6
000042073 300__ $$acc. 1v
000042073 508__ $$aXXXX
000042073 518__ $$d1856
000042073 5104_ $$aU. Nensi - N. Nigris - E. Tonolo, Catalogo del fondo musicale della Biblioteca comunale di Treviso, Venezia, Fondazione Levi, 2000
000042073 600__ $$4C$$aPietro$$cZambotto$$gCompositore
000042073 700__ $$gautografo
000042073 90600 $$dspoglio
000042073 90600 $$ascheda catalogo
000042073 940__ $$atrue
000042073 980__ $$bFondo Treviso - Biblioteca Comunale