000026426 001__ 26426
000026426 005__ 20190322163306.0
000026426 037__ $$a26426
000026426 088__ $$a26426
000026426 084__ $$219658
000026426 088__ $$6453419
000026426 245__ $$aPer una cronologia teatrale pesarese
000026426 260__ $$c2003
000026426 490__ $$aStudi e documentazioni, XXII,45, 53-63
000026426 508__ $$cS
000026426 508__ $$aCMPL
000026426 518__ $$g2003
000026426 518__ $$d2003
000026426 600__ $$4AUTORE$$aMarta$$cMancini$$gAutore
000026426 610__ $$4T$$aAssociazione Musicale «G. Frescobaldi»$$gTipografo
000026426 651__ $$aPerugia$$gItaly
000026426 773__ $$aStudi e documentazioni (Rivista umbra di musicologia)
000026426 852__ $$aI-Vlevi
000026426 90600 $$arivista
000026426 90600 $$dspoglio
000026426 925__ $$ao
000026426 930__ $$aPER 59
000026426 940__ $$atrue
000026426 980__ $$bFondo Periodici